Educatie

Wij hebben lesbrieven ontwikkeld die aansluiten bij onderwerpen en thema’s welke worden behandeld in onze voorstellingen

Met name voor scholen kan het interessant zijn een voorstelling te kijken en aansluitend met extra lesmateriaal aan de slag te gaan. Dit kan toegespitst zijn rondom feestdagen of bijvoorbeeld de kinderboekenweek.

Al het materiaal is rijkelijk geïllustreerd en biedt ruimte voor docenten om zelf aan de slag te gaan en/of extra opdrachten toe te voegen.

Bent u als docent op zoek naar een leuke en leerzame ervaring voor uw klas? Informeer dan welke mogelijkheden Poppentheater Irene Laros kan bieden inzake arrangementen en groepsbezoeken aan het theater.

Mail of bel Irene Laros: 06 23939855,

info@irenelaros.nl